ประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ (ประชุม 23 กรกฎาคม 2561)

Submitted by ocsc18 on Wed, 07/04/2018 - 17:00

ประชุม 23 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์