หลักสูตรสำหรับนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ ระดับปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศรายชื่อผู้ได้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ

วิธีการฝึกอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในห้องเรียนออนไลน์ (Online Classroom)