นักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ ระดับปฏิบัติการ

นักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ ระดับปฏิบัติการ

วันเวลาฝึกอบรม วันที่ 9 , 12 – 14 และ 19 – 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 - 16.00 น.

รายชื่อผู้ได้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ ระดับปฏิบัติการ(pdf)