นักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ

วันเวลาฝึกอบรม วันที่ 9 กรกฎาคม และ 9 - 11 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 - 16.00 น.

รายชื่อผู้ได้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ (pdf)