ใบสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุผู้ได้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว เข้ารับราชการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (บรรจุด้วยวุฒิปริญญาตรี)

Submitted by regadmin on Wed, 08/07/2019 - 11:11

เปิดรับสมัคร 8 - 29 สิงหาคม 2562