เข้าร่วมประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การตรวจสอบรายชื่อ

1) กรอกเบอร์มือถือผู้ประสานงานที่ให้ไว้กับระบบลงทะเบียน เช่น 0849999999 และคลิกปุ่ม "Apply"

2) หากต้องการ เพิ่มเติม/แก้ไข คลิกที่ปุ่ม "แก้ไขข้อมูล"